VOLNÉ POZICE

V advokátní kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ mají talentovaní právníci a právničky vždy dveře otevřené. Ať už jste student některé z právnických fakult nebo zkušený advokát, rádi se s Vámi setkáme a popovídáme si o možné spolupráci.

PRÁVNÍ ASISTENT

Úkolem právního asistenta je pomáhat advokátům a koncipientům. Základem Vaší práce budou ze začátku zejména rešerše. Ve čtvrtém až pátém ročníku byste se měli již začít připravovat na koncipientskou roli, včetně odpovídající agendy.

Studenti jsou u nás plnohodnotní členové týmu, v každém jsou průměrně tři právní asistenti. Docházku si budete plánovat sami ve spolupráci s ostatními studenty z Vašeho týmu. Doporučená časová dotace je okolo 9 pracovních dní v měsíci.

Každý student u nás po čase získá svého patrona – advokáta nebo koncipienta, se kterým nejvíce spolupracuje. Patron je garantem Vašeho profesního rozvoje, spolu s ním po čase vypracujete Váš kariérní plán. Hodnocení úspěšnosti jeho plnění bude součástí pravidelné zpětné vazby, kterou budete dostávat.

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

Advokátní koncipienti jsou u nás celou svou agendou připravováni na budoucí roli advokáta. Nejedná se pouze o plnohodnotné zapojení do komunikace s klienty, díky které získáte bezprostřední představu o zadání, či možnost delegovat jednodušší úkony a rešerše na právní asistenty.

Hlavní přidanou hodnotou je neustálá koordinace a vedení některým z našich zkušených advokátů či advokátek, z nichž většina u nás prošla přímo koncipientskou či dokonce studentskou pozicí.

Budete se podílet na návrhu strategie jednotlivých případů, i jejich následném zpracovávání.

Ve svém týmu budete poskytovat právní poradenství klientům v celé šíři jejich podnikatelské či jiné činnosti. Dostanete se tak k celé řadě právních odvětví, která se navíc často prolínají.

Není tak náhodou, že naši koncipienti mají u advokátních zkoušek téměř stoprocentní úspěšnost.

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

Advokátní koncipienti jsou u nás celou svou agendou připravováni na budoucí roli advokáta. Nejedná se pouze o plnohodnotné zapojení do komunikace s klienty, díky které získáte bezprostřední představu o zadání, či možnost delegovat jednodušší úkony a rešerše na právní asistenty.

Hlavní přidanou hodnotou je neustálá koordinace a vedení některým z našich zkušených advokátů či advokátek, z nichž většina u nás prošla přímo koncipientskou či dokonce studentskou pozicí.

Budete se podílet na návrhu strategie jednotlivých případů, i jejich následném zpracovávání.

Ve svém týmu budete poskytovat právní poradenství klientům v celé šíři jejich podnikatelské či jiné činnosti. Dostanete se tak k celé řadě právních odvětví, která se navíc často prolínají.

Není tak náhodou, že naši koncipienti mají u advokátních zkoušek téměř stoprocentní úspěšnost.

ADVOKÁT

Hlavní rolí našich advokátů je metodické vedení koncipientů a dalších členů týmu. Advokáti jim svěřené případy odborně i strategicky spoluřídí a za tím účelem spolupracují s vedením kanceláře i s vrcholovými managementy našich klientů.

Přestože u nás většina advokátů začínala na koncipientské nebo dokonce studentské pozici, i spolupráce započatá až po Vašich advokátních zkouškách může vyústit v oboustrannou spokojenost.

POSLAT ŽIVOTOPIS

Chcete s námi potkat? Pošlete nám svůj životopis a motivační dopis a dejte nám vědět o jakou pozici máte zájem.