PŘÍBĚHY

PRÁVNÍ ASISTENTI

Filip Bouša

právní asistent

„To, co dělám, mě musí bavit, naplňovat, posouvat dál a hlavně – musí mně to jako celek dávat smysl. A v mém případě je to právo.“

David Kortánek

právní asistent

“Ještě před maturitou a výběrem vysoké školy jsem se chtěl podívat do advokátní kanceláře, abych si potvrdil, že chci jít na práva. A udělal jsem dobře. Jako stážista jsem se naučil hodně věcí a poznal velké množství profesionálů.”

Kateřina Růžičková

právní asistentka

“Na studiu práv mě baví široký rozsah oblastí, do kterých právo nějakým způsobem zasahuje. Dává mi to příležitost neustále poznávat nové věci a rozšiřovat svoje (nejen profesní) obzory. Bez praxe to ale nejde.”

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI

Barbora Kočtářová

advokátní koncipientka

„Sofistikované prostředí AKCCS nabízí možnost neustálého seberozvoje. V závislosti na svých schopnostech mají i advokátní koncipienti možnost přímo spolupracovat s klienty a být úzce zapojeni do vývoje nejvýznamnějších společensko-právních kauz.“

Kryštof Kosina

advokátní koncipient

„Láká mě robotika nebo umělá inteligence. Proto mi vyhovuje práce ve větší kanceláři, neboť se díky ní můžu podívat do více oborů. Z pohledu studenta není příliš vhodné soustředit se jen na jednu věc. To ale platí i pro koncipienty.“

Petr Matějka

advokátní koncipient

„Od samého začátku jsem v přátelském prostředí. Nikdo mě nepřehlížel, naopak – kolegové se mě snažili pomoct a brát mě k složitějším úkolům, a to i navzdory tomu, že jsem do té doby neměl žádnou advokátní praxi.“

ADVOKÁTI

Barbora Nováková

advokátka

„I přes mé počáteční zaměření převážně na ochranu osobních údajů zůstala moje práce různorodá a měla přesah i do jiných oblastí práva. Tím jsem si postupně rozšiřovala obzory a učila se nové věci.“

Ondřej Krotil

advokát

“Od začátku je dobré mít praxi v oboru, který studujete. Souběh teorie a praxe je naprosto nutná kombinace, bez níž se dnes nedá obejít.”

Milan Kučera

advokát

„Od prvního dne jsem začal pracovat na dílčích úkolech pro jednoho klienta ze soukromého sektoru. Naše spolupráce trvá dodnes a v jejím průběhu jsme řešili řadu zajímavých a někdy až těžko představitelných případů. Hlavně díky tomu jsem nejen zjistil, co práce v advokacii obnáší, ale především se naučil řešit problémy v širším kontextu. Jsou to pro mne zkušenosti, ze kterých čerpám prakticky denně.“

POSLAT ŽIVOTOPIS

Chcete s námi potkat? Pošlete nám svůj životopis a motivační dopis a dejte nám vědět o jakou pozici máte zájem.