PETRA ANDRESOVÁ

Advokátka

Moje práce rozhodně není jednotvárná. Vyhovuje mi, že je zde agenda rozdělená podle klientů, a nikoli podle oborů. Agenda je tak značně různorodá, přičemž na ní spolupracuje mnoho osob společně, od studentů po vedoucího advokáta a vedení kanceláře.“

Petra patří mezi nejzkušenější advokátky v AKCCS. Její cesta do naší kanceláře vedla přes nejrůznější praxe, kde získávala zkušenosti napříč právními obory a kontakt s různorodostí advokacie.

Je dobré mít praxi už na škole. Nejde o to, aby člověk pracoval naplno, spíš jde o potřebný kontakt s realitou, která je v mnoha směrech jiná než teorie a představy z lavic. Studenti tak mají možnost poznat blíže reálné právní prostředí, aktuální právní problémy a ujasnit si tak rychleji jakým směrem případně chtějí směřovat svoji praxi a další působení v advokacii.

Petra vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Téměř čtyři roky – po celou dobu koncipientury − pracovala ve středně velké advokátní kanceláři. Po složení advokátních zkoušek se ještě na jeden rok podívala do menší praxe a pak už směřovala do AKCCS.

Tady platí, že čím větší kancelář je, tím nabízí větší možnosti. A přesně to jsem chtěla.

Petra druhým rokem pracuje v týmu, který se specializuje na veřejné zakázky a zabývá se obecným právním poradenstvím. Sama se ale nejvíce věnuje soudním sporům a agendě, která s nimi souvisí. Vedle toho připravuje také právní analýzy a poskytuje poradenství v širším kontextu vzniklé problematiky.

Moje práce rozhodně není jednotvárná. Vyhovuje mi, že je zde agenda rozdělená podle klientů, a nikoli podle oborů. Práce je tak značně různorodá, přičemž na ní spolupracuje mnoho osob společně, od studentů po vedoucího advokáta a vedení kanceláře. Prostor pro nabývání zkušeností a další vzdělávání je tak značný.

Tvrdá dřina se Petře vyplatila, což bylo vidět nejen na pracovních výsledcích. Petra se v rámci AKCCS stala jedním z nejlepších zaměstnanců a vedení kanceláře ji proto udělilo cenu za Výkon roku 2019.

Svůj volný čas Petra ráda tráví například cestováním po ČR a zahraničí, nejlépe spojeným se sportovními aktivitami.

POSLAT ŽIVOTOPIS

Chcete s námi potkat? Pošlete nám svůj životopis a motivační dopis a dejte nám vědět o jakou pozici máte zájem.