MILAN KUČERA

Advokát

„Od prvního dne jsem začal pracovat na dílčích úkolech pro jednoho klienta ze soukromého sektoru. Naše spolupráce trvá dodnes a v jejím průběhu jsme řešili řadu zajímavých a někdy až těžko představitelných případů. Hlavně díky tomu jsem nejen zjistil, co práce v advokacii obnáší, ale především se naučil řešit problémy v širším kontextu. Jsou to pro mne zkušenosti, ze kterých čerpám prakticky denně.“

Milan patří mezi advokáty, kteří jsou v AKCCS téměř od počátku svého vysokoškolského studia. Jakmile nastoupil na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, začal se rozhlížet po plnohodnotné a smysluplné praxi a rozhodl se právě pro AKCCS.

„Od prvního dne jsem začal pracovat na dílčích úkolech pro jednoho klienta ze soukromého sektoru. Naše spolupráce trvá dodnes a v jejím průběhu jsme řešili řadu zajímavých a někdy až těžko představitelných případů. Hlavně díky tomu jsem nejen zjistil, co práce v advokacii obnáší, ale především se naučil řešit problémy v širším kontextu. Jsou to pro mne zkušenosti, ze kterých čerpám prakticky denně.“

Na práci pro svého prvního klienta se Milan kontinuálně podílel v rámci řešení dlouholetých soudních sporů, trestních řízení a problematiky veřejných zakázek, přičemž s ním spojil svůj kariérní růst až do dnešního dne. Zatímco ze začátku telefonoval na soudy a připravoval rešerše nebo jednodušší podání, v posledních několika letech – už jako advokát – plnohodnotně zpracovává a koordinuje téměř veškerou agendu, kterou klient v oblasti právního poradenství potřebuje.

„Práce v AKCCS má výhodu v tom, že její náplň určují celkové potřeby klienta, nikoliv zaměření na určité právní odvětví. Mimo mé hlavní specializace se tak věnuji i dalším právním oborům, díky čemuž mám větší rozhled a mohu dále rozšiřovat svoji odbornost.“

Milan je dnes v AKCCS vedoucím advokátem a primárně se specializuje na zastupování právnických osob v trestním řízení, zvláště pak na efektivní uplatňování a vymáhání nároků na náhradu škody. Dále se zaměřuje i na další oblasti práva – v současnosti zejména problematikou čerpání dotací a podpor. Díky své praxi zejména v průmyslovém sektoru se Milan věnuje také nastavení compliance procesů s technickým přesahem, kdy je hlavním cílem definování best practice jednotlivých postupů. Kromě toho tvoří velkou část jeho případů sporná agenda a příprava investičních projektů (zadávání veřejných zakázek, FIDIC).

Své zkušenosti chce Milan zúročit i v akademické rovině. V současné době pracuje na rigorózní práci, jejíž téma – aplikační limity občanskoprávní úpravy v trestním řízení – si zvolil s ohledem na praktické problémy, se kterými se během své praxe setkal. Milan rovněž pravidelně publikuje v odborných tištěných i internetových médiích a příležitostně se věnuje přednáškové činnosti.

POSLAT ŽIVOTOPIS

Chcete s námi potkat? Pošlete nám svůj životopis a motivační dopis a dejte nám vědět o jakou pozici máte zájem.