KONTAKT

KONTAKT

Mgr. Filip Drnec
ředitel kanceláře

E: drnec@akccs.cz

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b,
140 00 Praha 4 – Pankrác

e-mail: ak@akccs.cz
tel.: +420 224 827 884
fax: +420 224 827 879
www.akccs.cz

Mgr. Filip Drnec
ředitel kanceláře

E: drnec@akccs.cz

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b,
140 00 Praha 4 – Pankrác

e-mail: ak@akccs.cz
tel.: +420 224 827 884
fax: +420 224 827 879
www.akccs.cz